ขอต้อนรับสู่ กศน.ออนไลน์

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

สถาบันการศึกษาทางไกล กศน.
เปิดรับสมัครเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (4 ภาคเรียน)
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (4 ภาคเรียน)

ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับผู้สมัครใหม่

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ - ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จึงจะสมัครเรียนได้
  • กรณีสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.จะต้องจบการศึกษาขั้นต่ำประถมศึกษา
  • กรณีสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องจบการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. ขอรหัสประจำตัวผู้เรียนชั่วคร
 3. เข้าสู่ระบบ

 4. รหัสประจำตัว
  รหัสผ่าน
  ประเภทผู้ใช้  

 5. คลิก"ลงทะเบียน" เพื่อเลือกวิชาเรียน และเข้าสู่บทเรียน
  ภาคเรียนที่ 1 เปิดลงทะเบียน 1-30 เมษายน
  ภาคเรียนที่ 2 เปิดลงทะเบียน 1-31 ตุลาคม
 6. คลิก"ดาวน์โหลด" เพื่อกรอกใบสมัครและใบลงทะเบียนด้วยลายมือ ส่งทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการสมัคร

ขั้นตอนตั้งแต่สมัครเรียนจนถึงจบการศึกษา

 1. สมัครเรียนออนไลน์ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
 2. ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
 3. เปิดและศึกษาบทเรียนออนไลน์
 4. ศึกษาบทเรียนแล้ว พรินท์ใบงานจากหน้าวัดผล ทำใบงานด้วยลายมือตนเอง ส่งทางไปรษณีย์
 5. ทำใบงานครบถ้วนแล้ว ลงทะเบียนขอสอบ เลือกสถานที่สอบ และเข้าสอบตามตารางสอบ
 6. ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และเข้าร่วมสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (ออนไลน์)
 7. สอบผ่านทุกวิชาแล้ว จึงจะสำเร็จการศึกษา ขอรับประกาศนียบัตรได้
 8. หากติดขัดระหว่างเรียน ให้ล็อกอินเข้าระบบ คลิก "บริการผู้เรียน" และ "ปรึกษา" แล้วกรอกแบบฟอร์มขอคำปรึกษา
การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต - ทางเลือกใหม่สำหรับผู้เรียน